Billböcker på svenska, en bildkavalkad

Omslagen är från min egen samling, som tyvärr inte är komplett. Detta betyder bl.a. att avbildad bok inte alltid är originalupplagan.
Första raden under bild anger förlag och utgivningsår för avbildad bok. Andra raden anger antalet noveller som ingår i just den upplagan i förhållande till engelska originalupplagan, vars titel och utgivningsår, liksom även ordningsföljden, anges i tredje raden
Om en originalupplaga delats upp i två svenska böcker som på så sätt innehåller samtliga originalupplagans noveller anges det med a resp b efter antalet kapitel i resp bok (Se t.ex. Bill den oslagbare och Bill den otrolige).
Numreringen före engelska titeln anger utgivningsordningen i England. Se för övrigt Lars Smedbergs artikel.

Mer om Billböckerna kan du läsa i Lars Smedbegs artikel HÄR

 

Kulturförlaget 1930 Lindblads 1966 Lindblads 1966 Kulturförlaget 1927 Lindblads 1968 Lindblads 1968
Samtliga 12 noveller 6 av 12 noveller (1 a) 6 av 12 noveller (1 b) Samtliga 14 noveller 7 noveller av 14 (2 b) 7 noveller av 14 (2 b)
1 Just William 1922 1 Just William 1922 1 Just William 1922 2 More William 1922 2 More William 1922 2 More William 1922

Lindblads 1968 Lindblads 1969 Lindblads 1970 Schildts 1931 Wahlströms 1968 Wahlströms 1969
7 av 14 noveller (3 a) 7 av 14 noveller (4 a) 7 av 14 noveller (4 b) Samtliga 14 noveller 7 av 14 noveller (5 a) 7 av 14 noveller (5 b)
3 William Again 1923 4 William - The Fourth 1924 4 William - The Fourth 1924 5 Still - William 1925 5 Still - William 1925 5 Still - William 1925

Ardor 1944 Lindblads 1971 Lindqvists 1946 Lindqvists 1952 Wahlströms 1971 Wahlströms 1972
Samtliga 13 noveller 7 noveller av 13 (6 b) 9 noveller av 10 6 noveller av 10 5 noveller av 10 (7 a) 5 noveller av 10 (7 b)
6 William - the Conqueror 1926 6 William - the Conqueror 1926 7 William - the Outlaw 1927 7 William - the Outlaw 1927 7 William - the Outlaw 1927 7 William - the Outlaw 1927

Ardor 1938 Wahlströms 1970 Wahlströms 1971 Lindqvists 1936 Wahlströms 1969 Wahlströms 1970
Samtliga 10 noveller 5 noveller av 10 (8 a) 5 noveller av 10 (8 b) Samtliga 9 noveller 5 noveller av 9 (9 a) 4 noveller av 9 (9b)
8 William - in Trouble 1927 8 William - in Trouble 1927 8 William - in Trouble 1927 9 William - the Good 1928 9 William - the Good 1928 9 William - the Good 1928

Bill i farten 1982
Ej samma
som nr 3 William again.

  AWE/GEBERS 1981 AWE/GEBERS 1982 Schildts 1934 Lindqvist 1941 AWE/GEBERS 1981
7 noveller av 10 8 noveller av 10 Samtliga 10 noveller Samtliga 11 noveller 8 noveller av 12 8 noveller av 12
11William tha bad 1930 12 William´s Happy Days 1930 13. Williams Crowded Hours 1931 14 William - the Pirate 1932 15 William - the Rebel 1933 15 William - the Rebel 1933

AWE/GEBERS 1982 Wahlström&Widstrand 1940 AWE/GEBERS1981 Schildts 1942 Wahlström&Widstrand 1939  Wahlström&Widstrand 1941  
Samtliga 11 noveller 10 noveller av 11 6 noveller av 11 Samtliga 10 noveller Samtliga 10 noveller Samtliga 9 noveller
16 William - the Gangster 1934 17 William - the Detecitiv 1935 17 William - the Detektiv1935 18 Sweet William 1936 20 William - the Dictator 1938 21 William and A.R.P 1939

Schildts 1942 Wahlströms 1953 Wahlströms 1954 Wahlströms 1956 Wahlströms 1956 Wahlströms 1959
9 noveller av 10 4 noveller av 8 (27 a) 4 noveller av 8 (27 b) 3 noveller av 8 (28 a) 5 noveller av 8 (28 b) 4 noveller av 8 (29 a)
24 William Carries On 1942 27 William - the Bold 1950 27 William - the Bold 1950 28 William and the Tramp 1952 28 William and the Tramp 1952 29 William and the Moon Rocket 1954

Ej översatta till svenska
10. William
19. William - the Showman
22. William and the Evacuees
23. William Does His Bit
25. William and the Brains Trust
26. Just William´s Luck
30. William and the Space Animal
32. William - the Explorer
33. William´s Treasure Trove
34. William and the Witch
35. William and the Pop Singers
36. William and the Masked Ranger
37 William - the Superman
38. William - the Lawless
Wahlströms 1960 Wahlströms 1960 Wahlströms 1961  
4 noveller av 8 (29 b) 4 noveller av 8 (31 a) 4 noveller av 8 (31 b)  
29 William and the Moon Rocket 1954 31 William´s Television Show 1958 31 William´s Television Show 1958 Torsten Söderström

Tillbaka

 

räknare besökare sedan 19.9.2012