Wilhelm Billes Ungdomsbibliotek 1890 - 1912 och 1910 - 1913

Wilhelm Bille (1851−1923) var ursprungligen bokhandlare men grundade efterhand ett bokförlag. När han under 1890-talet målmedvetet satsade på läroböcker för den svenska skolan växte förlaget. I hans övriga utgivning är det främst Wilhelm Billes ungdomsbibliotek som kommit att få en viss nimbus.
Serien började utkomma 1890 och fortsatte fram till 1912, sammantaget 31 nummer. Förläggaren motiverade i en presentationstext utgivningen med att han ville tillmötesgå ”ungdomens obetvingliga smak för skildringar av bragder och äfventyr”. Ett dominerande inslag utgjorde äventyrsberättelser som glorifierade pionjäranda, framförallt kolonisationen av Nordmerika.
Bilderna nedan är från Dennis Germundals och mina samlingar medan Dennis står för texten.

 

SERIE 1

Nr I
Nr II
Nr III
Nr IV
Nr V
Nr VI
Nr VII
Nr VIII
Nr IX Nr X
Nr XI
Nr XII
Nr XIII
Nr XIV
Nr XV
Nr XVI
Nr XVII
Nr XVIII
Nr XIX
Nr XX
Nr XXI
Nr XXII
Nr XXIII
Nr XXIV
Nr XXV
Nr XXVI
Nr XXVII
Nr XXVII
       
Nr XXIX
Nr XXX
Nr XXX

SERIE 2

Serie 2 nr 1
Serie 2 nr 2
Serie 2 nr 3
Serie 2 nr 4
BILD SAKNAS
Serie 2 nr 5
Serie 2 nr 6


 
Nr Titel Författare Utgivningsår
I Pieter Maritz August Niemann 1890
II Björnjägarens son Karl May 1892
III Öknens ande Karl May 1892
IV Bland Rödskinn och Cowboys G A Henty 1893
V Vår fornnordiska gudasaga Kata Dalström 1894
VI Frank Morris´ äfventyr G A Henty 1894
VII På krigs- och spejarstråt G A Henty 1895
VIII Vid indiangränsen William O Stoddard 1895
IX S:t Markuslejonet G A Henty
1896
X Donald Hester eller kriget mot indianhöfdingen Pontiac Kirk Munror 1896
XI Bland Klippbergens indianer G A Henty 1897
XII Ljudlösa steg Edward S Ellis 1897
XIII Spöket på floden Edward S Ellis 1898
XIV Öfverfallet på nybyggena Edward S Ellis 1898
XV Jetro Juggens Edward S Ellis 1899
XVI Blockhuset vid Lickingfloden Edward S Ellis 1899
XVII Bakhållet vid Ohio Edward S Ellis 1900
XVIII Nybyggarlif i nordamerikanska västern Edward S Ellis 1900
XIX Till sjöss och lands Reginald Horsley 1901
XX Old Shatterhand och Yuma-indianerna Karl May 1901
XXI Old Shatterhand och de tyska utvandrarne Karl May 1902
XXII Präriens son Arthur Paterson 1902
XXIII Prärieskonaren F B Forester 1903
XXIV Vunnen med svärdet Chas. R. Kenyon 1904
XXV Den svarta pilen Robert Louis Stevenson 1905
XXVI Old Shatterhand i Orienten 1 Karl May 1906
XXVII Old Shatterhand i Orienten 2 Karl May 1907
XXVIII Old Shatterhand i Orienten 3 (även: Bland kurdiska tjuvar) Karl May 1908
XXIX Old Shatterhand i Orienten 4 Karl May 1909
XXX Sjökadetten Glovers äventyr bland pirater T T Jeans 1909
XXXI Jibbenainosay Robert M Bird 1912

Serie 2 1910 – 1913

1 På kryss med Blixten Jack London 1910
2 De svarta vikingarnas saga Karl Alfred Melin 1910
3 Tjuvbandet i Dägerö skärgård Karl Alfred Melin 1910
4 De skeppsbrutna från Poplador Emilio Sangari 1912
5 Robinsn Crusoe Daniel Defoe 1913
6 Flickhatarne Gerold och Hansli Carl Spitteler 1913

Tillbaka