<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Blomberg
Stig O Blombergs deckare.

1954 utkom Stig O Blombergs (1922 - 1999) första deckare Mord i alla fall som nr 6 1954 i "kioskdeckarserien" Nutids-deckare. Samma år utkom Med döden på turné. 1955, 1958 och 1959 utkom han med fyra böcker under pseudonymen Olle Villner och en under pseudonymen Pam Hoogan. Därefter använde han sitt eget namn också som författarnamn. Mellan åren 1984 och 1999 utgav Bokförlaget Semic varje år en av Stig O Blombergs böcker som "Årets deckare". Av dessa har mellan åren 2010 och 2019 återutgivits 11 titlar - som bok eller ljudbok - av vilka 5 fått nya namn.
Dessa är:
Dödens pilar utgiven 1987 som 2016 utgavs med titeln Mord i Bohuslän
Döden tar studenten utgiven 1988 som utgavs 2017 med titeln Mord vid Fyrisån
Insjömordet utgiven 1995 som utgavs 2018 med titeln Mord i Dalarna
Mord bland Göteborgare utgiven 1996 som utgavs 2018 med titeln Mord på Västkusten
Döden åker motorcykel utgiven 1997 som 2015 utgavs med titeln Mord i Dalsland.

MORD EFTER RITNINGAR

omslagsbild saknas

Nutids-deckare 1954
Trots 1955
Trots 1955
Trots 1958
Trots 1959

MED DÖDEN PÅ TURNE

omslagsbild saknas

MARDRÖMMEN

omslagsbild saknas

Trots 1959
Vecko-Revyn 1967
Plus 1980
Bra Deckare 1981
1982

PÅ FARLIGA VÄGAR

omslagsbild saknas

1983
Semic 1984
Bra Spänning 1984
Semic 1985
Semic 1986
Nybloms 1986
Semic 1987
Nybloms 1987
Semic 1988
Semic 1989
Semic 1990
Semic 1991
Semic 1992
Semic 1993
Semic 1994
Semic 1995
Semic 1996
Semic 1997
Semic 1998
Semic 1999
Semic 2017
Nyutgivning av Döden tar studenten

TILLBAKA