DETEKTIVBIBLIOTEKET

Här finns ett urval av böckerna i serien "Detektivbiblioteket" som B Wahlströms förlag gav ut 1915 - 1920.
Här hittar du listan över böckerna i serien.
1924-1926 och 1935-1936 utkom också böcker i serien Detektivbiblioteket och viss osäkerhet råder om det är frågan om nya upplagor eller en andra och tredje bokserie med samma namn.

Nr 1 utg. 1915
Nr 11 utg. 1916
Nr 13 utg. 1916
Nr 23 utg. 1916
Nr 24 utg. 1916
Nr 27 utg. 1916
Nr 31 utg. 1916
Nr 32 utg. 1916
Nr 37 utg. 1917
Nr 43 utg. 1917
Nr 48 utg. 1917
Nr 49 utg. 1917
Nr 50 utg. 1917
Nr 51 utg. 1917
Nr 83 utg. 1919
Nr 86 utg. 1919
Nr 91 1920
Utgiven 1936
Utgiven 1936

 

Tillbaka