B WAHLSTRÖMS ungdomsböcker - Illustrerade ungdomsböcker

EN MYCKET BRISTFÄLLIG SIDA, som jag hoppas någon vill vara så vänlig att komplettera

1912 utkom De unga kolonisterna av G A Henty i en serie som förlaget kallade B Wahlströms ungdomsböcker
I B Wahlströms 1 kr ungdomsböcker, som från och med 1918, nr 19, Nybyggarna i Kentucky, bytte namn till B. Wahlströms ungdomsböcker, framgår att följande sju böcker i serien B. Wahlströms ungdomsböcker getts ut t.o.m. 1917: nr I De unga kolonisterna, II Vargjägarna, III Skattsökarna, IV Skatten i Silversjön, V Scoutpatrullen, VI Prärieliv, VII Röde Bill. På omslaget till B. Wahlströms ungdomsböcker nr XIX listas böckerna V t.o.m. IX och då har serien fått namnet Wahlströms illustrerade ungdomsböcker. De böcker jag har i serien har ingen numrering så antagligen var de här böckerna inte numrerade även om numrering förekom i listor över utgivna titlar. Listan nedan upptar de böcker, som jag hittills vet att ingår i serien. Observera att det antagligen utkommit flera böcker i serien mella nr 9 Tom Nunns äventyr 1918 och Too-Wi skatten 1926

Tag gärna kontakt om du har information om B Wahlströms illustrerade ungdomsböcker. Av speciellt intresse är hur länge serien utgavs och vilka titlar, som ingick i den.

 
 


I De unga kolonisterna G. A Henty
1912
II Vargjägarne James Oliver Curwood
1912
III Skattsökarne James Oliver Curwood
1913
IV Skatten i Silversjön Karl May
1913
V Scoutpatrullen Axel Kerfve
1914
VI Prärieliv Kapten F. S. Brereton
1915
VII Röde Bill Tom Harris
1916
VIII Blockhuset vid Hocking River Kapten F. S. Brereton
1917
IX Tom Nunns äventyr Charles Gilson
1918
? Too-Wi skatten Radscha
1926

Tillbaka