Olle Carle - Cello

Olle Carle (1909 - 1998) var journalist och skrev en hel del kåserier som han gav ut i bokform mellan åren 1945 och 1972 under pseudonymen Cello.
Böckerna utgavs såväl på Gebers förlag i Sverige som på Söderströms förlag i Finland.
Omslagen till de första böckerna var tecknade av Gunnar Brusevitz.
Fr.om. årgång 1953 illustrerades böckerna av Poul Ströyer, utom årgång 1960 som var tecknad av pseudonymen Herr Sandberg (d.v.s. Lasse Sandberg)
Böckerna är inte numrerade, trots att de är det på listan. Någon bok kan eventuellt saknas på listan.
Böckerna som avbildas tillhör Margareta Ginman

 

Nr 1 utgiven 1945
Nr 2 utgiven 1946
Nr 3 utgiven 1947
Nr 4 utgiven 1949
Nr 5 utgiven 1950
Nr 6 utgiven 1951
Nr 7 utgiven 1952
Nr 8 utgiven 1953
Nr 9 utgiven 1954
Nr 10 utgiven 1955
Nr 11 utgiven 1956
Nr 12 utgiven 1957
Nr 13 utgiven 1958
Nr 14 utgiven 1959
Nr 15 utgiven 1960
Nr 16 utgiven 1961
Nr 17 utgiven 1962
Nr 18 utgiven 1963
Nr 19 utgiven 1964
Nr 20 utgiven 1965
Nr 21 utgiven 1966
Nr 22 utgiven 1967
Nr 23 utgiven 1968
Nr 24 utgiven 1969
Nr 25 utgiven 1970
Nr 26 utgiven 1971
Nr 27 utgiven 1972
Baksidan på 1959 års bok

Nr
Titel
Utgivningsår
1 Med mitt mått mätt
1945
2 Småle och smila en smula
1946
3 Varför blommar inte hembiträdet?
1947
4 Lätta tankar som lättat ankar
1949
5 Några stycken i någras tycken
1950
6 Far i frid
1951
7 Flottare utan färg
1952
8 Lika vänligt som vanligt
1953
9 Så, skörda och så vidare
1954
10 Förlåt en yngling
1955
11 Skum på ytan
1956
12 Det gamla spelet om en far
1957
13 Med pegasen i botten
1958
14 Lätt färdiga stycken
1959
15 Solo till salu
1960
16 Bara för lust
1961
17 Familjens flintis
1962
18 En hög repriser till högre priser
1963
19 Årsberättelse
1964
20 Glada ark i bokfloden
1965
21 Stora jubelboken
1966
22 Valsen går
1967
23 Cellos lilla lila
1968
24 Cellos godbitar, på sitt sätt sött
1969
25 Bland töntar och troll
1970
26 Rapport från kåsörgården
1971
27 Till min egen lilla skatt
1972

Tillbaka