TORSTEN EHRENMARK

Torsten Ehrenmark (1919 - 1985) var journalist och författare. Mest känd blev han antagligen genom sina kåserier i dagspressen och kåserisamlingarna Årets Ehrenmark, som kom ut varje år från 1966 till hans död 1985. Även efter hans död utgavs hans kåserier i bokform varje år ända till 1995.

 

 

Kåserisamlingarna Årets Ehrenmark och utgivningen 1986 -1995

Årets Ehrenmark 1966
Årets Ehrenmark 1967
Årets Ehrenmark 1968
Årets Ehrenmark 1969
Årets Ehrenmark 1970
Årets Ehrenmark 1971
Årets Ehrenmark 1972
Årets Ehrenmark 1973
Årets Ehrenmark 1974
Årets Ehrenmark 1975
Årets Ehrenmark 1976
Årets Ehrenmark 1977
Årets Ehrenmark 1978
Årets Ehrenmark 1979
Årets Ehrenmark 1980
Årets Ehrenmark 1981
Årets Ehrenmark 1982
Årets Ehrenmark 1983
Årets Ehrenmark 1984
Årets Ehrenmark 1985
Kåserisamling 1986
Kåserisamling 1987
Kåserisamling 1988
Kåserisamling 1989
SVENSKEN I ENGLAND
Urval ur Aftonbladet 1955 - 1957
Kåserisamling 1990
Kåserisamling 1991
Kåserisamling 1992
Kåserisamling 1992
Böckerna som utgetts efter Torsten Ehrenmarks död 1985 är återutgivning av tidigare kåserier, främst sådana som inte tidigare utkommit i bokform.
Kåserisamling 1993
Kåserisamling 1994
Kåserisamling 1995
 

 

Övrig publicering i bokform

Utgiven 1953
Utgiven 1954
Utgiven 1955
Utgiven 1972 (Uppl. 1 1967)
Utgiven 1968
Utgiven 1968
Utgiven 1970
Utgiven 1979
Utgiven 1983
Utgiven 1984
Utgiven 1984
Utgiven 1985, Memoarer

TILLBAKA