Deckare och thrillers av finlandssvenska författare
Den finlandssvenska kriminallitteraturen - liksom kriminallitteratur i allmänhet - är tydligen något slags
tredje klassens litteratur. Sällan får genren något större utrymme i litterära sammanhang.
1997 utgav Johan Wopenka häftet MURHA - men på svenska i vilket han presenterade finlandssvensk
kriminallitteratur 1904 - 1996.(Murha är det finska ordet för mord)
Omkring sextio titlar och dess författare förekommer i boken, som antagligen är den första och åt-
minstone den hittills mest kompletta vad gäller kriminallitteratur skriven på svenska i Finland.
Sedan boken utkom har ytterligare några böcker i genren utgetts och några icke tidigare noterade
har hittats, vilka tagits med i förteckningen
Vad är deckare och thrillers?
Att avgöra om en bok hör till genren eller inte är rätt vanskligt, även om "förståsigpåare" har
satt upp vissa regler. Enklast är väl att fordra att ett brott skall vara begånget och polis, detektiv,
ellernågon annan försöker få fast den skyldige.
I min förteckning förekommer en och annan bok som Johan Wopenka inte riktigt vill räkna till
genren (bl.a Fallet Finlay av Stina Stålfelt). Själv tycker jag den gott kan läsas som en kriminal-
roman.
För att följa regeln "bättre fria än fälla" har jag tagit med de böcker Johan Wopenka anser höra till
kriminallittaraturen, men som jag kanske skulle ha lämnat bort.
Några kommentarer till listan
Mordet å Åhuset är skriven av ett antal studerande vid Åbo Akdademi som en stafettroman  och
utkom endast i 50 ex. Boken var inte avsedd för offentlig spridning och för att ha någon som helst
behållning av den måste man känna personerna som figurerar i boken. Dessutom förekommer en
hel del finska i boken, så man måste dessutom kunna finska.
 Den gåtfulle dubbelgångaren av pseudonymen Mr C utkom visserligen på Schildts förlag men
endast i 25 numrerade exemplar
Makarna Kristina och Ove Paul som först utgavs i duplicerad har nu utkommit i bokform.
Närmare information hittar du på Ove Pauls sida
Förteckning Finlandsvensk boklista
Omslagsbilder
 
   
Litteratur Johan Wopenka:Murha - men på svenska. Finlandssvensk kriminallitteratur 1904-1996  
Du som läser detta är  mycket välkommen med
kommentarer och synnerligen tacksam är jag över
kompletteringar och rättelser
Torsten Söderström tosso@surfnet.fi Tillbaka