Finlandssvensk kriminallitteratur 1904 - 2015
sid. 2

Några av de avbildade böckerna hör egentligen inte till genren. Se bokförteckningen

 

FORTSÄTT

Förteckning över böckerna