B. Wahlströms Ungdomsböcker - Wahlströms illustrerade Ungdomsböcker

Margareta Ginman har tittat på sin boksamling och samtidigt funderat på serienamnen och deras "öde"

1912 utkom De unga kolonisterna, som blev den första boken i en serie, som fick namnet B Wahlströms Ungdomsböcker. Något år senare ändrades seriens namn till Wahlströms Illustrerade Ungdomsböcker.
1914 utkom Skogslöparen som nr 1 i en ny serie som fick namnet "B Wahlströms 1 kr Ungdomsböcker". Från och med nr 19 fick serien namnet "B Wahlströms Ungdomsböcker" . På flickböckerna angavs dock serienamnet "B Wahlströms Flickböcker" mellan åren 1921 och 1984 men därefter återgick man till att genomgående kalla serien "B. Wahlströms Ungdomsböcker" ända tills serien lades ner 2012.
Var starten med De unga kolonisterna ett första trevande försök till en ungdomsbokserie, som sedan övergick helt i 1 Kr:s serien, som hade ett mindre och förmånligare format?

Tag gärna kontakt om du har information om B Wahlströms illustrerade ungdomsböcker. Av speciellt intresse är hur länge serien utgavs och vilka titlar, som ingick i den.

De böcker vi hittills vet att ha utkommit i serien

I De unga kolonisterna G. A Henty
1912
II Vargjägarne James Oliver Curwood
1912
III Skattsökarne James Oliver Curwood
1913
IV Skatten i Silversjön Karl May
1913
V Scoutpatrullen Axel Kerfve
1914
VI Prärieliv Kapten F. S. Brereton
1915
VII Röde Bill Tom Harris
1916
VIII Blockhuset vid Hocking River Kapten F. S. Brereton
1917
IX Tom Nunns äventyr Charles Gilson
1918
? Too-Wi skatten Radscha
1926

 

Nr I De Unga kolonisterna 1912
 Även nr II Vargjägarna, också utgiven 1912, är likadan på bakpärmen.

 


Nr III Skattsökarna 1913 hade bild på tre av böckerna nr 1, 2 och 4 på baksidan. Den fjärde nämndes också vid namn eftersom den tydligen utkom samtidigt.

 


Nr IV Skatten i Silversjön
1913 hade alltså samma baksida, 4 böcker nämnda men bild av nr 1, 2 och 3. Fortfarande är ingen numrerad och serien heter B. Wahlströms Ungdomsböcker.

 Nr V Scoutpatrullen 1914 och även de fyra tidigare böckerna var nu numrerade i listan på baksidan. Serien B. Wahlströms 1 Kr böcker hade utkommit med sina 3 första band 1914

 


 
Nr VI Prärieliv utkom 1915 och såg högst troligt ut i samma stil.

Nr VII Röde Bill 1916 hade på bakpärmen alla 7 Ungdomsböcker uppräknade och 12 st 1 Kr:s böcker

 


Nr VIII Blockhuset vid Hocking River 1917 har jag inte, så jag vågar inte gissa mej till om förändringen skedde 1917 eller 1918, men från och med nu hände det...

Nr IX Tom Nunns äventyr 1918 heter fortfarande B. Wahlströms Ungdomsböcker på pärmen, men baksidan talar ett annat språk, där kallas nu serien Wahlström Illustrerade Ungdomsböcker. Detta skedde alltså samtidigt med att nr 19 av ”de kartonnerade med framsidan i färgtryck” bytte namn till Wahlströms Ungdomsböcker.

 


1926 utkom Too-Wi skatten. Några uppgifter om eventuell boknummer finns inte.

 


Problemet med hur länge de utkom är ju fortfarande olöst ....