Ungdomens Bibliotek 1886 - 1929

Adolf Johnsons Förlag


Adolf Johnson (1846-1913) drev 1874-75 en bokhandel i Jönköping och köpte också ett förlag där. År 1886 flyttade han till Stockholm. Han övertog 1886 Bokförlagsbyrån och drev den därefter under sitt eget namn som Adolf Johnsons förlag. Utgivningen dominerades av handböcker och barn- och ungdomsböcker. Serien Folkskrifter kom med 20 titlar åren 1888-1895. 
Ungdomens bibliotek kom med inte mindre än 134 titlar 1886-1929, och Äfventyrs-böcker gavs ut med 102 titlar 1892-1907.
(Text, boklista och bilder: Margareta Ginman)
Nr 4
Nr 13
Nr 19
Nr25
Nr 44
Nr 55
Nr 57
Nr 61
Nr 68
Nr 72
Nr 47
Nr77
Nr 79
Nr 97
Nr 98
Nr 109
Nr

Titel

Författare Utgivningsår
1 Äfventyr i vildmarken eller Trappers i Arkansas Aimard, Gustave 1886
2 Skogsströfvarne Aimard, Gustave 1887
3 Friskyttarne Aimard, Gustave 1897
4 Robinson den yngre Griesmann, Ad. 1902(u 2)
5 Vildmarkens lejon Aimard, Gustave 1888
6 Paul och Virginie Bernardin de Saint-Pierre, Henri 1888
7 En frivilligs äfventyr och ströftåg i Mexikos urskogar Reid, Mayne 1888
8 Sveriges ungdom årg. 2
9 Sveriges ungdom årg. 3
10 Sveriges ungdom årg. 4
11 Sveriges ungdom årg. 5
12 Räknekonstens under 1888
13 Skinnstrumpa Cooper J F bearb. Adam Stein 1888
14 Trohjerta eller Ödemarkens son Aimard, Gustave 1889
15 Amiral Hobart Paschas lif och bedrifter berättade av honom sjelf Hobart-Hampden, Augustus Charles 1889
16 Ur barnens lif Pressensé, Élise de 1889
17 Rosa Pressensé, Élise de 1889
18 Jorden rundt på 80 dagar Verne, Jules 1890
19 Stenhjerta Aimard, Gustave 1891
20 Tigerktten Aimard, Gustave 1892
21 Briggen Molly eller äfventyr vid Golföarna Cooper, James Fenimore 1892
22 Mr Rutherfords barn Wetherell, Elizabeth 1892
23 Chryssas och Sybillas vinternöjen Wetherell, Elizabeth 1892
24 Junker Magnus Sundblad, Johannes 1892
25 Vägvisaren Cooper, James Fenimore 1893
26 Mazeppa, Karl XII och Peter den store Ker, David 1893
27 Indianhöfdingen Aimard, Gustave 1893
28 Savannernas drottning Aimard, Gustave 1893
29 Pelsjägaren och Höfdingen utan stam Grundmann, Julius  1894
30 Svarta korpen eller Nybyggarne vid indiangränsen Aimard, Gustave 1894
31 Vikingaättlingar Boyesen, Hjalmar Hjorth 1895
32 Skalpjägarne eller krigståget mot Novajoerna Reid, Mayne 1885
33 Den lille hertigen eller Richard den orädde  Yonge, Charlotte Mary 1885
34 Halfindianen Möllhausen, Baldwin 1896
35 Flyktingen Möllhausen, Baldwin 1896
36 I piratens kölvatten Meister, Friedrich 1893
37 Bland rödskinn och hvita flere 1894
38 I vilda västern Anders, Ludv. 1895
39 På spaning bland indianer Cassau, Carl 1895
40 Prairifågeln Murray, Charles Augustus 1895
41 Mayordomon eller Plantage-förvaltaren Möllhausen, Baldwin 1897
42 Onkel Toms stuga Stowe, Harriet Beecher 1897
43 Den röde fribytaren Cooper, James Fenimore 1897
44 Gossen från Lesagården Spyri, Johanna 1897
45 Hvad skola vi leka? Lundström, Johan Berhnard 1897
46 I nästans skor A. L. O. E. 1897
47 Sjöröfvaren på Missisippi Gerstäcker, Friedrich 1898
48 Regulatorerna i Arkansas Gerstäcker, Friedrich 1898
49 Det gamla slottets hemlighet Everett-Green, Evelyn 1896
50 Silfverbägaren Adelborg, Ottilia 1896
51 Florida-indianernas siste höfding Grundmann, Julius 1898
52 Kapten Corcorans äfventyr Assollant, Alfred 1898
53 Röda bufflarne Aimard, Gustave 1898
54 Sex prinsessors äfventyr på resa till Dygdens tempel Peacock, Lucy 1898
55 Tigerdödaren Aimard, Gustave 1899
56 Den hvite höfdingen Reid, Mayne 1899
57 Svarte kaptenen eller sjöröfvarens skatt Cox, James 1899
58 Smugglarekaptenen Aimard, Gustave 1900
59 Skogslöparen Ferry, Gabriel 1900
60 Sjötrollet eller smugglareskeppet Cooper, James Fenimore 1900
61 Berganden Svarthvit Ortleb, Alexander 1900
62 Styrman Ready eller Pacifics skeppsbrott Marryat, Frederick 1900
63 Vid Elefantsjön Barfus, Eginhard von 1901
64 I vildmarken Scipio, Rudolf 1901
65 Den förvildade eller Ett äfventyr vid Nebraskafloden Möllhausen, Balduin 1901
66 Tom Tits experiment Good, Arthur 1898
67 Inför Napoleon Caine, O. V 1899
68 Jem och Rudolf Caine, O. V. 1902
69 Stackars Jack Marryat, Frederick 1902
70 Panterjägaren Bombennel, hans jakter och öfventyr Bombonnel, Charles 1902
Nr

Titel

Författare Utgivningsår
71 Jultomtarnes irrfärder med flera sagor och berättelser Krook, Ida 1902
72 Klosterrofvet i Skokloster Granath, Wilhelm 1902
73 Med rödskinn på krigsstråt Walkey, S. 1902
74 De äfventyrliga skattsökarne Watson, H. B. Marriott 1903
75 Bland vilda Horsley, Reginald 1903
76 Blokadbrytaren Verne, Jules 1903
77 Buffeljägarne Reid, Mayne 1903
78 Tjufskyttens son Marryat, Frederick 1903
79 Den lille vilden Marryat, Frederick 1903
80 Piraten Marryat, Frederick 1904
81 De tre kuttrarne jämte lefnadsteckn. af förf Marryat, Frederick 1904
82 Kemisk experimentbok H Witt. Scheid 1904
83 Hjältebragder Straaden, Andries van 1904
84 Den blåa ballongen Horsley, Reginald 1904
85 I kolgrufvan Verne, Jules 1904
86 Gritlis barn I Spyri, Johanna 1904
87 Gritlis barn II Spyri, Johanna 1905
88 Chancellors skeppsbrott Verne, Jules 1905
89 Martin Paz Verne, Jules 1905
90 Spökskeppet Leighton, Robert 1905
91 200 små berättelser för barn Schmid, Christoph von 1905
92 Hofnarren Ulspegels lustiga upptåg och skälmstycken Granlund, Johannes 1905
93 Sjökadetten Easy Marryat, Frederick 1905
94 Marinlöjtnanten Marryat, Frederick 1906
95 Giraffjägarna Reid, Mayne 1906
96 En kines på äfventyr (event. nr 99) Verne, Jules 1906
97 Tom Sawyers äfventyr inom och utom skolan Twain, Mark, 1906
98 På äfventyrliga vägar Leighton, Robert 1906
99 Tusen och en natt I    
100 Tusen och en natt II
101 Wilhelm Tell Barack, Max
102 Hålvägen vid Bluemansdyke Doyle, Arthur Conan 1905
103 Guldets makt Doyle, Arthur Conan 1905
104 Bland rödskinn och pälsjägare i vilda västern Ruppius, Otto  1907
105 I Indiens urskog Kipling, Rudyard, 1907
106 Vedhuggarens dotter och sultanens son Cuvillier-Fleury, Juliette 1907
107 Blodstaden Leighton, Robert 1908
108 Sjöjungfruns slott och andra berättelser Oltmans, Jan Frederik 1908
109 Oliver Twists levnadsöden Dickens, Charles 1908
110 Kalle Starck Petersén, Karl 1909
111 De unga jägarna Reid, Mayne 1909
112 De unga flodfararna Reid, Mayne 1910
113 Det grönmålade skeppet Leighton, Robert 1910
114 Smugglarbandet Watson, H. B. Marriott 1910
115 Arvingen från Kanada Leighton, Robert 1911
116 En yngre sons äventyr till lands och sjöss Trelawny, Edward John 1911
117 Piratlöjtnanten Möllhausen, Balduin 1912
118 Under amiral Nelsons befäl Leighton, Robert 1912
119 Kapten Nat's skatt Leighton, Robert 1913
120 Det stora indianupprore Aimard, Gustave 1913
121 En sällsam värld Gaul, Gilbert 1915
122 Gryningens dotter Hodder, William Reginald 1915
123 Guld, guld i Cariboo! Phillipps-Wolley, Clive 1916
124 Incasfolkets skatt Henty, George Alfred 1917
125 Framför templet Henty, George Alfred 1918
126 Den lille markisen av Brandenburg eller Fredrik den stores ungdomstid Trowbridge, W. R. H 1918
127 Lejonet från norden Henty, George Alfred 1920
128 Två pojkars äventyr i Kanada Oxley, James Macdonald 1921
129 Old Surehand I May, Karl 1922
130 Old Surehand II May, Karl 1922
131 Den försvunna diamanten Ellis, Edward Sylvester 1924
132 Pojkarna på Fridhem Pallin, Erik 1924
133 Old Surehand III May, Karl 1928
134 Old Surehand IV May, Karl 1929


 


Tillbaka