DECKARE AV KRISTINA OCH OVE PAUL

Den sjätte deckare, "Tills döden skiljer oss samman", av det finlandssvenska paret Kristina och Ove Paul har utkommit i september 2008.

MANDA Karlsson är fyllda nittiotvå men både syn och hörsel fungerar. Visst var det midsommarstången som låg omkullvräkt där i gräset? Och någonting eller någon låg under. Midsommaridyllen spricker när Simminge FBK:s förstadelvårdsgrupp får rycka ut i arlaste morgonstund. Det bär iväg till kommunministerns sommarbostad på Simminge gård. När nyheten sprider sig via radio och TV vet Olle Rönnqvist precis vad som rör sig under hustruns rödbruna hårslingor. Hon väger argument för och emot sitt favoritaxiom; vid plötsliga och oväntade dödsfall är den naturliga dödsorsaken mord. Men vem mördar med en midsommarstång?

TJÄNSTEMÄN och kommunpolitikergör sitt bästa för att få fart på kommunreformen efter regeringens taktpinne, och trots ministerns död. Men med små återblickar mellan kapitlen påminns läsaren om att ingenting är nytt under solen. En inflätad kort repetition av Pernå sockens historia visar att socknar, kommuner, landskap och län ständigt delas upp, sammanförs eller försvinner för att tllmötesgå utvecklingens behov. Eller maktens diktat?

KRISTINA och OVE PAULS deckare:

 Då tystnade fågelsången skrevs redan på 1980-talet och utgavs i duplicerad form i början av 1990-talet. I bokform på eget förlag 2002
En mjukisdeckare.
Kuddkriget utkom också den först i duplicerad form i början av 1990-talet för att 2002 utkomma i bokform på eget förlag.
En skärideckare
Mord i mäsk fanns först att läsas på internet för att sedan 2002 tillsammans med de två föregående utkomma i bokform på eget förlag
En sjukisdeckare
Vatten är ett farligt gift... är den första av de fyra böckerna, som genast utkom i bokform, dock liksom de övriga på eget förlag
En vatudeckare

 

TILLBAKA