SAGOFARBROR ZACHARIAS TOPELIUS

 

På 1940- talet gav Holger Schildts förlag ut en bokserie med sju - eventuellt åtta - böcker med sagor av Zacharias Topelius. När jag i min barndom fick böckerna berättades det att serien består av endast sju böcker, trots att den romerska numreringen på varje bok -den sjunde boken har nr VIII - skulle tyda på att det finns 8 böcker i serien..
Tag gärna kontakt om du vet det rätta antalet böcker i serien.

I biografin om Zacharias Topelius kan man bl.a. läsa följande:
Zacharias Topelius (1818–1898) växte upp i Österbotten, på Kuddnäs utanför Nykarleby. Hans familj tillhörde småstadens välbärgade umgängeskretsar och där mötte han också sin blivande hustru. Som student (1833) och magister deltog han aktivt i det akademiska livet i Helsingfors. Från 1840-talet till sin död hörde han till landets främsta skriftställare och opinionsbildare, som tidningsredaktör, författare och historieprofessor. Sina sista år levde Topelius som hyllad »sagofarbror» på Björkudden i Sibbo, öster om Helsingfors.

 

 

 

Tillbaka