BÖCKER AV DAG HOGSTEN, BÖRJE ISAKSON OCH GEORGE JOHANSSON


B Wahlströms ungdomsböcker nr 2197 utg. 1981. Förf.: Dag Hogsten B Wahlströms ungdomsböcker nr 2225 utg. 1982. Förf.: Börje Isakson B Wahlströms ungdomsböcker nr 2254utg. 1982. Förf.: George Johanson B Wahlströms ungdomsböcker nr 2279 utg. 1983. Förf.: Dag Hogsten

 


B Wahlströms ungdomsböcker nr 2311 utg. 1983. B Wahlströms ungdomsböcker nr 2527 utg. 1990. B Wahlströms ungdomsböcker nr 2555 utg. 1991. B Wahlströms ungdomsböcker nr 2556 utg. 1991

Läs mer om författarna och deras verk:

Dag Hogsten, Börje Isakson och George Johansson