Tvillingdetektiverna av Sivar Ahlrud
En verklig långkörare bland ungdomsböckerna var Sivar Ahlruds böcker om
tvillingdetektiverna Klas och Göran.
De flesta titlar utgavs i serien B Wahlströms Ungdomsböcker 1949-1983.
Det var dock på Lindqvists förlag som de tre första titlarna utgavs 1944 - 1945.
1945 utgavs också den fjärde boken om tvillingdetektiverna men då på  Beckmans förlag
De första böckerna utgavs även i Finland på Lindströms förlag.
Från 1949 tog Wahlströms hand om utgivningen. 1960, 1961 kom dock två titlar ut på Hörsta och
1973 och 1974 på Williams. De fyra titlarna utgavs dock senare även av Wahlströms.
Den enda bok, som inte kommit ut på Wahlströms är Cirkus Babbini 1945, som endast ut-
kommit på Lindqvists. Dock har några böcker fått nya titlar och den allra första boken
Tvillingdetektiverna, 1944 på Lindqvists förlag har endast utgetts i förkortad version som
Portfölj-myseteriet, 1972 i serien Wahlströms Ungdomspocket
Bakom signaturen Sivar Ahlrud döljer sig Sid Roland Rommerud (1915-1977) och Ivar Ahlstedt
(1916-1967).
De fyra sista böckerna är dock skrivna av Dag E Hogsten, Björn Isakson och George Johansson
Enl. uppgifter av George Johansson via Jonny Nilsson var alla tre delaktiga i varje bok, men en
hade huvudansvaret. Johansson hade ansvaret för Ballongmysteriet, Hogsten för Varulv-
mysteriet och Ångbåtsmysteriet, medan Isakson svarade för Cykelmysteriet
Förteckning Tvillingdetektiverna  
Artikel:  Jury nr 3 1997:Pojkdetektiverna som fick unga grabbar att läsa böcker 
av Johan Wopenka
Andra böcker av författarna till tvillingdetektiverna hittar du här
Du som läser detta är  mycket välkommen med
kommentarer och synnerligen tacksam är jag över
kompletteringar och rättelser
Torsten Söderström  

Tillbaka