UNGDOMSBIBLIOTEKET

1916 - 1924 gav B Wahlströms förlag ut en serie ungdomsböcker kallad Ungdomsbiblioteket.
En ny serie med samma namn påbörjades 1930, men endast fyra titlar utgavs.
Här hittar du en förteckning över böckerna, medan ett urval av bokomslagen finns på den här sidan.
Samtliga bilder ställda till förfogande av Dennis Germundal.

 

Nr 9 utg. 1917
Nr 11 utg. 1917
Nr 17 utg. 1917
Nr 19 utg. 1917
Nr 26-27 utg. 1918
Nr 31 utg. 1918 Nr 32-33 1918
Nr 38-39 utg. 1918
Nr 41-42 utg. 1918
Nr 49 utg. 1919
Nr 55-56 utg. 1919
Nr 57 utg.1919
Nr 58 utg. 1919
Nr 59 1919
Nr 60 utg. 1919
Nr 65-66 urg. 1919
Nr 71 utg. 1920
Nr 72-73 utg. 1920
Nr 74 utg. 1920
Nr 77 utg. 1920
Nr 81 utg. 1920
Nr 87 utg. 1920
Nr 90 utg. 1920
Nr 93 utg. 1921
Nr 95 utg. 1921
Nr 98 utg 1921
Nr 100 utg. 1921
Nr 101 utg. 1921
Nr 103 utg. 1921
Nr 104 utg. 1921
Nr 107 utg. 1921
Nr 108 utg. 1921
Nr 111 utg. 1921
Nr 120 utg. 1922
Nr 121 utg. 1922
Nr 122 utg 1922
Nr 129 utg 1922
Nr 130 utg. 1922
Nr 131 utg. 1822
Nr 133 utg 1922
Nr 134 utg 1922
Nr 135 utg 1922
Nr 140 utg. 1922
Nr 144 utg. 1923
Nr 152 utg. 1923
Nr 153 utg. 1923
Nr 155 utg. 1923
Nr 158 utg. 1923
Nr 160 utg. 1923
Nr 162 utg. 1924
Nr 164 utg. 1924
Nr 4 1930

Tillbaka