Omslag till Biggles- och Worralsböcker som inte översatts till svenska.

 

 

BIGGLES
BIGGLES
BIGGLES
BIGGLES
BIGGLES
Biggles of the speccial air police
Biggles in Mexico
Biggles goes alone
Biggles and the lost sovereigns
Bigglse investigates
Utgiven första gången 1953
Utgiven första gången 1959
Utgiven första gången 1962
Utgiven första gången 1964
Utgiven första gången 1964

BIGGLES
BIGGLES
BIGGLES
BIGGLES
BIGGLES
Biggles scores a bull
Biggles and the gun runners
Biggles and the deep blue sea
The boy Biggles
Biggles in the underworld
Utgiven första gången 1965
Utgiven första gången 1966
Utgiven första gången 1968
Utgiven första gången 1968
Utgiven första gången 1968

BIGGLES
BIGGLES
Biggles does some homework
Biggles air ace
Utgiven första gången 1998 *)
Utgiven första gången 1999 **)

Biggles in France
Biggles pioneer air fighter
Biggles of 266
Utgiven första gången 1935
Utgiven första gången 1956
Utgiven första gången 1956
Se anm. 1
Se anm. 2
Se amn 2

 

 

WORRALS
WORRALS
Worrals in the Wastelands
Worrals investigates
Utgiven första gången 1949
Utgiven första gången 1950

 

 

*) När W E Johns avled 1968 var boken Biggles does some homework inte färdigskriven. Hans dödsbo ville inte att den ofullständiga boken skulle ges ut. 1998 utkom den dock i begränsad upplaga (300 ex).
**) Biggles air ace innehåller 10 noveller, som inte tidigare publicerats i bokform. I och med boken har W E Johns samtliga noveller nu utgetts i bokform i England.
Anm. 1 Berättelser ur boken ingår i Biggles går till anfall, Biggles och den mystiske piloten, Biggles och narkotikaligan och i reviderat skick i Biggles i fält.
Anm. 2) 1945 utkom Biggles pioneer air fighter, som endast innehåller berättelser ur The Camels are coming och "Biggles" of the Camel squadron och 1956 utkom Biggles of 266 som endast innehåller berättelser ur Biggles in France. Vid nyutgivningen revideras böckerna för att lämpligare passa barn.


TILLBAKA