HAM-QSL

Gamla amatör-QSL i min samling
främst från 1950-talet

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Tillbaka