Böcker av W E Johns

Engelsk titel Eng utg. Svensk titel Uppl/År Förlag Översättare
BIGGLES  
Biggles - air commodore 1937 Biggles -  Eskaderchef 1 1953 Bonniers Birger Hultstrand
Biggles & Co 1936 Biggles & Co 1 1941 Bonniers Rolf Wiesler
Biggles flies north 1939 Biggles flyger norrut 1 1945 Bonniers Alvar Zacke
Bigles in Africa 1936 Biggles flyger söderut 1 1945 Bonniers Rolf Wiesler
Biggles flies west 1937 Biggles flyger västerut 1 1947 Bonniers Alvar Zacke
Biggles flies east 1935 Biggles flyger österut 1 1940 Bonniers Gösta Olzon
Biggles in the jungle 1942 Biggles i djungeln 1 1948 Bonniers Alvar Zacke
Biggles sees it through 1943 Biggles i Finland 1 1943 Bonniers Göran Salander
Spitfire Parade 1941 Biggles i fält 1 1943 Bonniers Birger Hultstrand
Biggles - secret agent 1940 Biggles i hemlig tjänst 1 1944 Bonniers Birger Hultstrand
No rest for Biggles 1956 Biggles i Liberia 1 1956 Bonniers Alvar Zacke
Biggles defies the swastika 1941 Biggles i Norge 1 1944 Bonniers Birger Hultstrand
Biggles flies south 1938 Biggles i oasen 1 1949 Bonniers Alvar Zacke
Biggles in Spain 1939 Biggles i Spanien 1 1942 Bonniers Gösta Olzon
Biggles in the south seas 1940 Biggles i Söderhavet 1 1950 Bonniers Alvar Zacke
Biggles hits the trail 1935 Biggles i Tibet 1 1952 Bonniers Torsten Blomkvist
Biggles in the Baltic 1940 Biggles i Östersjön 1 1943 Bonniers Birger Hultstrand
Biggles and the black-raider 1953 Biggles och den svarte rövaren 1 1953 Bonnires Birger Hultstrand
BIggles combined operation 1959 Biggles och Interpol 1 1961 Bonniers Alvar Zacke
Biggles makes ends meet 1957 Biggles och smugglarna 1 1958 Bonniers Birger Hultstrand
Biggles takes the case 1952 Biggles ordnar saken 1 1954 Bonniers Alvar Zacke
Biggles in Borneo 1943 Biggles på Borneo 1 1951 Bonniers Alvar Zacke
The resuce flight 1939 Biggles på västfronten 1 1942 Bonniers Rolf Wiesler
Biggles cuts it fine 1954 Nära ögat för Biggles 1 1954 Bonniers Birger Hultstrand
Biggles & Co 1936 Biggles & Co 1 1972 Bonn Rr red Verna Lindberg
Biggles flies north 1939 Biggles flyger norrut 1 1972 Bonn Rr Alvar Zacke
Biggles flies east 1935 Biggles flyger österut 1 1971 Bonn Rr red Verna Lindberg
Biggles sees it through 1943 Biggles i Finland 1 1972 Bonn Rr Göran Salander
Spitfire Parade 1941 Biggles i fält 1 1973 Bonn Rr Birger Hultstrand
Biggles in Spain 1939 Biggles i Spanien 1 1972 Bonn Rr red Verna Lindberg
Biggles hits the trail 1935 Biggles i Tibet 1 1967 Bonn Rr Torsten Blomkvist
The resuce flight 1939 Biggles på västfronten 1 1974 Bonn Rr red Verna Lindberg
Biggles & Co 1936 Biggles & Co 1 1981 Bonn J  Verna Lindberg
Biggles flies east 1935 Biggles flyger österut 1 1981 Bonn J Verna Lindberg
Biggles sees it through 1941 Biggles i Finland 1 1981 Bonn J Göran Salander
Spitfire Parade 1941 Biggles i fält 1 1981 Bonn J Birger Hultstrand
Biggles defies the swastika 1941 Biggles i Norge 1 1981 Bonn J Birger Hultstrand
Biggles in Spain 1939 Biggles i Spanien 1 1981 Bonn J Verna Lindberg
Biggles in the Baltic 1940 Biggles i Östersjön 1 1981 Bonn J red Verna Lindberg
The resuce flight 1939 Biggles på västfronten 1 1981 Bonn J Verna Lindberg
BIggles combined operation 1959 Biggles och Interpol 1 1964 Bonn/Flyg Alvar Zacke
Biggles & Co 1936 Biggles & Co 1 1949 Å&Å/Bonn Rolf Wiesler
Biggles flies north 1939 Biggles flyger norrut 1 1952 Å&Å/Bonn Alvar Zacke
Bigles in Africa 1936 Biggles flyger söderut 1 1956 Å&Å/Bonn Rolf Wiesler
Biggles flies west 1937 Biggles flyger västerut 1 1953 Å&Å/Bonn Alvar Zacke
Biggles in the jungle 1942 Biggles i djungeln 1 1955 Å&Å/Bonn Alvar Zacke
Spitfire Parade 1941 Med Biggles över kanalen 1) 1 1947 Å&Å/Bonn Birger Hultstrand
Biggles - air commodore 1937 Biggles -  Eskaderchef 1 1971 BW Lennart Allen
Biggles looks back 1965 Biggles bakom järnridån 1 1986 BW Lars G Larsson
Biggles in the blue 1953 Biggles farligaste fiende 1 1954 BW Anna-Lisa Olson
Biggles in the blue 1953 Biggles farligaste fiende 4 1980 BW Olle Backman
Biggles special case 1963 Biggles farligaste uppdrag 1 1967 BW Emil Bourin
Biggles special case 1963 Biggles farligaste uppdrag 4 1975 BW Emil Bourin
Biggles goes home 1960 Biggles flyger mot öster 1 1962 BW Alf Agdler
Biggles goes home 1960 Biggles flyger mot öster 3 1977 BW Alf Agdler
Biggles flies north 1939 Biggles flyger norrut 1 1990 BW Alvar Zacke
Bigles in Africa 1936 Biggles flyger söderut 1 1971 BW Christer Lindman
Comrades in arms 1947 Biggles flyger vidare 1 1948 BW Arnold Åkesson
Comrades in arms 1947 Biggles flyger vidare 6 1972 BW Göran Malmgren
Comrades in arms 1947 Biggles flyger vidare 8 1979 BW Göran Malmgren
Biggles flies west 1937 Biggles flyger västerut 1 1974 BW Kurt G Möller
Biggles goes to school 1951 Biggles första kupp 1 1953 BW Josef Almqvist
Biggles goes to school 1951 Biggles första kupp 3? 1984 BW Jan O Åström
Biggles sets a trap 1962 Biggles gillrar en fälla 1 1964 BW Lars Ericsson
Biggles sets a trap 1962 Biggles gillrar en fälla 3 1973 BW Lars Ericsson
Biggles on the home front 1957 Biggles går i fällan 1 1958 BW Eric Zedig
Biggles on the home front 1957 Biggles går i fällan 4 1980 BW Jan O Åström
Biggles in the Gobi 1953 Biggles går till attack 1 1954 BW Anna-Lisa Olson
Biggles in the Gobi 1953 Biggles går till attack 5 1980 BW Jan O Åström
Biggles takes a hand 1963 Biggles gör rent hus 1 1965 BW Björn Kylberg
Biggles takes a hand 1963 Biggles gör rent hus 4 1973 BW Björn Kylberg
Biggles sorts it out 1967 Biggles i Afrika 1 1981 BW Olle Backman
Biggles breaks the silence 1949 Biggles i Antarktis 1 1950 BW Arnold Åkesson
Biggles breaks the silence 1949 Biggles i Antarktis 5 1969 BW Bengt Holmqvist
Another job for Biggles 1951 Biggles i Arabien 1 1952 BW Josef Almqvist
Another job for Biggles 1951 Biggles i Arabien 4 1973 BW Kurt G Möller
Biggles in the jungle 1942 Biggles i djungeln 1 1974 BW Hans Carlberg
Biggles goes to war 1938 Biggles i fara 1 1970 BW Gudrun Ullman
Biggles - Foreign Legionnarie 1954 Biggles i Främlingslegionen 1 1955 BW Stig Rosén
Biggles - Foreign Legionnarie 1954 Biggles i Främlingslegionen 5 1980 BW Jan O Åström
Biggles - secret agent 1940 Biggles i hemlig tjänst 1 1992 BW Birger Hultstrand
Biggles and the penitent thief 1967 Biggles i Kanada 1 1980 BW Kjell Fridh
Biggles "fails to return" 1943 Biggles i knipa 1 1944 BW Gösta Högelin
Biggles "fails to return" 1943 Biggles i knipa 7 1969 BW Magnus Torstensson
No rest for Biggles 1956 Biggles i Liberia 1 1975 BW Ulf Mårtensson
Biggles flies south 1938 Biggles i oasen 1 1971 BW Rolf Dahlgren
Biggles in the orient 1944 Biggles i orienten 1 1944 BW Arnold Åkesson
Biggles in the orient 1944 Biggles i orienten 7 1970 BW Lennart Allen
Biggles takes a holiday 1949 Biggles i Paradisdalen 1 1950 BW Arnold Åkesson
Biggles takes a holiday 1949 Biggles i Paradisdalen 6 1967 BW reviderad översättn
Biggles learns to fly 1955 Biggles i strid 1 1958 BW Eric Zedig
Biggles learns to fly 1955 Biggles i strid 2 1972 BW Eric Zedig
Biggles learns to fly 1955 Biggles i strid 5 1992 BW Eric Zedig
Biggles in the south seas 1940 Biggles i Söderhavet 1 1972 BW Lennart Allen
Biggles hits the trail 1935 Biggles i Tibet 1 1989 BW Torsten Blomkvist
Biggles flies again 1934 Biggles i tropikerna 1 1944 BW Gösta Högelin
Biggles flies again 1934 Biggles i tropikerna 6 1967 BW revid. översättn.
Biggles flies again 1934 Biggles i tropikerna 7 1972 BW revid. översättn.
Biggles sweeps the desert 1942 Biggles i öknen 1 1943 BW Gösta Högelin
Biggles sweeps the desert 1942 Biggles i öknen 7 1967 BW revid. översättn.
Biggles sweeps the desert 1942 Biggles i öknen 8? 1972 BW Gösta Högelin
Biggles and the poor rich boy 1961 Biggles jagar kidnapparna 1 1961 BW Magnus K:son Lindberg
Biggles hunts big game 1948 Biggles jagar storvilt 1 1948 BW Arnold Åkesson
Biggles hunts big game 1848 Biggles jagar storvilt 5 1970 BW Göran Malmgren
Biggles gets his men 1950 Biggles landar i Kina 1 1951 BW Karl-RuneÖstlund
Biggles gets his men 1950 Biggles landar i Kina 8 1977 BW Karl-Rune Östlund
Biggles Charter Pilot 1943 Biggles märkligaste uppdrag 1 1984 BW Solveig Rasmussen
Biggles and the leopards of Zinn 1960 Biggles möter leopardmännen 1 1963 BW Arne Lindberg
Biggles and the leopards of Zinn 1960 Biggles möter leopardmännen 2 1970 BW Arne Lindberg
Biggles Buries a hatchet 1958 Biggles möter MIG 21 1 1960 BW Johan G Hellberg
Biggles Buries a hatchet 1958 Biggles möter MIG 21 3 1968 BW John G Hellberg
Orchids for Biggles 1962 Biggles och atomprofesson 1 1963 BW Emil Bourin
Orchids for Biggles 1962 Biggles och atomprofesson 2 1972 BW Emil Bourin
Biggles and the Blue moon 1965 Biggles och Blå månen 1 1979 BW Olle Backman
Biggles forms a Syndicate 1961 Biggles och den försvunna staden 1 1963 BW Solveig Rasmussen
Biggles and the Black Peril 1935 Biggles och den hemliga flygbasen 1 1969 BW Josef Almqvist
Biggles takes it rough 1963 Biggles och den hemlighetsfulla ön 1 1964 BW Germund Michanek
Biggles takes it rough 1963 Biggles och den hemlighetsfulla ön 3 1974 BW Germund Michanek
Biggles on mystery island 1958 Biggles och den mystiska ön 1 1959 BW John G Hellberg
Biggles on mystery island 1958 Biggles och den mystiska ön 4 1980 BW Olle Backman
Biggles and the missing millionaire 1961 Biggles och den mystiske miljonären 1 1962 BW Alf Risö
Biggles and the missing millionaire 1961 Biggles och den mystiske miljonären 3 1973 BW Alf Risö
Biggles and the black-raider 1953 Biggles och den svarte rövaren 1 1973 BW Klara Erikson
Biggles in the Terai 1966 Biggles och djungelflygarna 1 1968 BW Gudrun Ullman
Biggles in the Terai 1966 Biggles och djungelflygarna 4 1975 BW Gudrun Ullman
Biggles chinese puzzle 1955 Biggles och dollarkuppen 1 1957 BW John G Hellberg
Biggles chinese puzzle 1955 Biggles och dollarkuppen 4 1977 BW John G Hellberg
Biggles and the plane that disappeared 1963 Biggles och flygplansmysteriet 1 1965 BW Björn Kylberg
Biggles and the plane that disappeared 1963 Biggles och flygplansmysteriet 1 1965 BW Björn Kylberg
Biggles and noble lord 1969 Biggles och helikopterkuppen 1 1982 BW Olle Backman
Biggles and the little green god 1969 Biggles och indianguden 1 1985 BW Lars G Larsson
The Cruise of the "Condor" 1933 Biggles och inkaskatten 1 1971 BW Bo Hedekrans
BIggles combined operation 1959 Biggles och Interpol 1 1988 BW Solveig Rasmussen
Biggles works it out 1951 Biggles och luftpiraterna 1 1952 BW Josef Almqvist
Biggles works it out 1951 Biggles och luftpiraterna 6 1975 BW Josef Almqvist
Biggles and the black mask 1964 Biggles och mr X 1 1987 BW Lars G Larson
Biggles sees too much 1970 Biggles och människosmugglarna 1 1972 BW Rolf Dahlgren
Biggles makes ends meet 1957 Biggles och smugglarna 1 1977 BW Hans Carlberg
Biggles and the dark intruder 1967 Biggles och spökflygaren 1 1973 BW Kurt G Möller
Biggles takes the case 1952 Biggles ordnar saken 1 1972 BW Klara Eriksson
Biggles in Australia 1955 Biggles på atomjakt 1 1956 BW S Sandberg
Biggles in Australia 1955 Biggles på atomjakt 4 1984 BW Jan O Åström
Biggles in Borneo 1943 Biggles på Borneo 1 1971 BW Klara Eriksson
Biggles follows on 1952 Biggles på farlig mark 1 1953 BW Josef Almqvist
Biggles follows on 1952 Biggles på farlig mark 7 1977 BW Tommy Schinkler
Biggles at world´s end 1959 BIggles på guldjakt 1 1978 BW Kjell Fridh
Biggles and the plot that failed 1965 Biggles på hett spår 1 1966 BW Gudrun Ullman
Biggles and the plot that failed 1965 Biggles på hett spår 3 1975 BW Erik Löfroth
Biggles´ second case 1948 Biggles på U-båtsjakt 1 1949 BW Arnold Åkesson
Biggles´ second case 1948 Biggles på U-båtsjakt 8 1968 BW Arnold Åkesson
Sergeant Bigglesworth, C I D 1946 Biggles rensar luften 1 1947 BW Arnold Åkesson
Sergeant Bigglesworth, C I D 1946 Biggles rensar luften 9 1978 BW Olle Backman
Biggles delievers the goods 1946 Biggles slår till 1 1946 BW Arnold Åkesson
Biggles delievers the goods 1946 Biggles slår till 7 1973 BW Arnold Åkesson
Biggles - air detective 1952 Biggles som flygdetektiv 1 1951 BW Arnold Åkesson
Biggles - air detective 1952 Biggles som flygdetektiv 6 1974 BW Arnold Åkesson
Biggles takes charge 1956 Biggles spelar högt 1 1957 BW S Sandberg
Biggles takes charge 1956 Biggles spelar högt 5 1980 BW Jan O Åström
"Biggles" of the Camel squadron 1934 Biggles stridsflygaren 1 1940 BW Gösta Högelin
"Biggles" of the Camel squadron 1934 Biggles stridsflygaren 9 1967 BW Gösta Högelin
"Biggles" of the Camel squadron 1934 Biggles stridsflygaren 10 1974 BW Ulf Mårtensson
"Biggles" of the Camel squadron 1934 Biggles stridsflygaren 12 1992 BW Ulf Mårtensson
Biggles and the pirate treasure 1954 Biggles söker en skatt 1 1956 BW John G Hellberg
Biggles and the pirate treasure 1954 Biggles söker en skatt 3 1972 BW Gudrun Ullman
Biggles and the pirate treasure 1954 Biggles söker en skatt 4 1975 BW Gudrun Ullman
The Camels are coming 1932 Biggles åter i elden 1 1941 BW Gösta Högelin
The Camels are coming 1932 Biggles åter i elden 8 1969 BW Göran Malmgren
The Camels are coming 1932 Biggles åter i elden 9 1977 BW Göran Malmgren
The Camels are coming 1932 Biggles åter i elden 10 1992 BW Göran Malmgren
Biggles cuts it fine 1954 Nära ögat för Biggles 1 1976 BW Hans Carlberg
Biggles of 266 * 1956 Biggles går till anfall 1 1975 BW Pocket Kurt G Möller
Bigles of the Interpol * och Biggles press on * 1957 1958 Biggles i Stilla Havet 1 1972 BW Pocket Lennart Allen
Comrades in arms * och       Biggles chinese puzzle * 1947 1955 Biggles lever farligt 1 1971 BW Pocket Lennart Allen
Biggles of the Interpol * och Biggles presses on * 1957 1958 Biggles och den obebodda ön 1 1972 BW Pocket Lennart Alle
Comrades in arms * och Biggles and the pirate treasure * 1947 1954 Biggles och diamantmysteriet 1 1970 BW Pocket Lennart Allen
Biggles of the Interpol * och Biggles presses on * 1958 1971 Biggles och djungelmysteriet 1 1971 BW Pocket Lennart Allen
Biggles flies to work * och Biggles of 266 * 1963 1956 Biggles och narkotikaligan 1 1974 BW Pocket Kurt G Möller
Biggles of the Interpol * och Biggles presses on * 1957 1958 Biggles och pärlmysteriet 1 1972 BW Pocket Lennart Allen
Biggles flies to work * 1963 Biggles på hemligt uppdrag 1 1974 BW Pocket Kurt G Möller
Comrades in arms * och Biggles chinese puzzle * 1947 1955 Biggles på nattjakt 1 1971 BW Pocket Lennart Allen
Biggles of the Interpol * 1957 Biggles på smugglarjakt 1 1972 BW Pocket Lennart Allen
Biggles presses on * 1958 Biggles på spökjakt 1 1971 BW Pocket Lennart Allen
The Camel are coming * 1932 Biggles tar chansen 1 1970 BW Pocket Lennart Allen
Comrades in arms * och       Biggles chinese puzzle * 1947 1955 Biggles lever farligt 1 1981 BW Pop Lennart Allen
Biggles of 266* 1956 Biggles och den mystiske piloten 1 1977 BW Pop Kurt G Möller
Comrades in arms* och Biggles and the pirate treasure*
1947 1954 Biggles och diamantmysteriet 1 1977 BW Pop Lennart Allen
The Camel are coming * 1932 Biggles tar chansen 1 1977 BW Pop Lennart Allen
Biggles and the Black Peril 1935 Biggles och den hemliga flygbasen 1 1952 WB Lejon. Josef Almqvist
The Cruise of the "Condor" 1933 Biggles och inkaskatten 1 1952 BW Lejon Josef Almqvist
Biggles goes home 1960 Biggles flyger mot öster 1 1984 Disney Alf Agdler
Biggles in the south seas 1940 Biggles i Söderhavet 1 1984 Disney Lennart Allen
Bigles in Africa 1936 Biggles flyger söderut 1 1945 Schildts Rolf Wiesler
Biggles - secret agent 1940 Biggles i hemlig tjänst 1 1944 Schildts Birger Hultstrand
Biggles Special  1963 Biggles Special 1 1980 B Wahlström Pej Kristoffersson
Biggles and the secret squadron   Den hemliga eskadern 1 1984 Album S Stjernvik, J Sander
Biggles and the Gibraltar bomb   Drama i Gibraltar 1 1982 Album S Stjernvik. J Sander
Biggles and the mance from space   Hotet från rymden 1 1979 Album Björn Karlström
Biggles and the tiger Möte med Tigern 1 1978 Album Björn Karlström
Biggles and the golden bird Operation Guldfisken 1 1979 Album Björn Karlström
Biggles and the Sargasso triangle   Sargassomysteriet 1 1977 Album Björn Karlström
Biggles in the Kalahari Slutspel i Kalahari 1 1982 Album S Stjernvik, J Sander
KING  
Gimlet lends a hand 1949 King griper in 1 1950 BW Arnold Åkesson
Gimlet mops up 1947 King gör rent hus 1 1948 BW Arnold Åkesson
Gimlet off the map 1951 King i okänt land 1 1952 BW Arnold Åkesson
Gimlet´s oriental quest 1948 King i Orienten 1 1949 BW Arnold Åkesson
Gimlet takes a job 1954 King möter svart magi 1 1955 BW Nenne Runsten
Gimlet comes home 1946 King & Co 1 1946 BW Arnold Åkesson
Gimlet gets the answer 1952 King och tempelskatten 1 1954 BW Josef Almqvist
Gimlet bores in 1950 King tar hem spelet 1 1953 BW Josef Almqvist
Gimlet - King of the comandos 1943 King vid commandotrupperna 1 1944 BW
Gimlet goes again 1944 King åter i farten 1 1945 BW Arnold Åkesson
REX  
Kings of space 1954 Rex i Världsrymden 1 1954 BW Arnold Åkesson
Now to the stars 1956 Rex pä kometjakt 1 1958 BW S Sandberg
Return to mars 1955 Rex åter till Mars 1 1957 BW Bertil Nagel
WORRALS  
Worrals goes east 1944 Worrals flyger österut 1 1946 BW Gösta Högelin
Worrals down under 1948 Worrals i Australien 1 1947 BW Tom Bennett
Worrals carries on 1942 Worrals i Frankrike 1 1944 BW Gösta Högelin
Worrals of the islands 1945 Worrals i Söderhavet 1 1946 BW Gösta Högelin
Worrals in the wilds 1947 Worrals i Urskogen 1 1948 BW John -Lennart Linder
Worrals goes afoot 1949 Worrals jagar kontraband 1 1950 BW Arnold Åkesson
Worrals flies again 1942 Worrals på hemligt uppdrag 1 1944 BW Gösta Högelin
Worrals on the warpath 1943 Worrals stora kupp 1 1945 BW Gösta Högelin
Worrals of the W.A.A.F 1941 Worrals vid flyget 1 1943 BW Gösta Högelin
ÖVRIGA  
The rustlers of Rattlesnake Valley 1948 Tony i Vilda Västern 1 1949 BW Arnold Åkesson
Adventure bound 1955 Djungelskatten 1 1959 BW S Sandberg
The spy flyers 1933 Spionflygarna 1 1942 BW Gösta Högelin
The spy flyers 1933 Spionflygarna 5 1975 BW Kurt G Möller
Den felande sidan D J Alibi 19/1938
Sky high 1936 Flygande Blixten 1 1936 FlygningsR Flygnings Romanserie 2 1936
Steely flies again 1936 Kidnapping 1 1936 FlygningsR Flygnings Romanserie nr 9 1936
    Gula rummets hemlighet     Detektiv Magasinet Detektivmagasinet 44/1944
    Raket-Bill i klämma     Kaj Renertz anges som förf. DM 12/1946 är eventuellt skriven av W E Johns
   
1) Förkortad upplaga av Biggles i  
fält  
EJ UTGIVNA PÅ SVENSKA  
Biggles in France 1935 Ej utgiven på svenska En del berättelser ingår i Biggles går till anfall, Biggles och den mystiske piloten, Biggles och narkotikaligan. Andra i reviderat skick i Biggles i fält.
Worrals in wastelands 1949 Ej utgiven på svenska
Worrals investigates 1950 Ej utgiven på svenska
Biggles of the Special Air Police 1953 Ej utgiven på svenska
Biggles in Mexico 1959 Ej utgiven på svenska
Biggles goes alone 1962 Ej utgiven på svenska
Biggles and the lost sovereigns 1964 Ej utgiven på svenska
Bigggles investigates, and other stories of the Air Police 1964 Ej utgiven på svenska
Biggles scores a bull 1965 Ej utgiven på svenska
Biggles and the gun-runners 1966 Ej utgiven på svenska
Biggles and the deep blue sea 1968 Ej utgiven på svenska
The Boy Biggles 1968 Ej utgiven på svenska
Biggles in the underworld 1968 Ej utgiven på svenska
Biggles does some Homework
1998
Ej utgiven på svenska       Ej slutförd. Utgavs 1998 i oavslutat skick i begränsad upplaga
Biggles - Air Ace 1999 Ej utgiven på svenska Innehåller 10 noveller. I och med boken har samtliga WE Johns noveller publicerats i bokform.
Tillägg
The Biggles Book of Treasure Hunting 1962 Ej utgiven på svenska    
The Biggles Book of Heroes 1959 Ej utgiven på svenska    
Biggles i Sverige, litteratursociologisk studie skriven av Stefan Mählqvist, utgiven 1983
1986 utgav Wahlströms en dubbelvolym innehållande Biggles i Söderhavet och Biggles i djungeln
1995 utgav Wahlström en "storbok" innehållande Biggles i öknen, Biggles i tropikerna och Biggles i knipa
Om flera upplagor av samma titel noteras avviker den snare genom nytt omslag, ny översättning eller dyl.

FÖRLAG

Bonniers = Bonniers Önskeböckerna
Bonn Rr = Bonniers Röda Ramen
Bonn/Flyg = Bonniers Flygböckerna
Å&Å/Bonn = Åhlén & Åkerlunds/Bonniers, Pojkarnas Flygbok
BW = B Wahlsträms Ungdomsböcker
BW Lejon = B Wahlströms Lejonserie
Schildts = Holger Schildts förlag, Helsingfors
Omslagsillustratörer: KLICKA Tillbaka